Jednosměrky v Jiráskově čtvrti – vyhodnocení ankety

Vážené sousedky a sousedé,

posíláme Vám výsledky ankety k dopravní bezpečnosti a úpravám veřejných prostranství v Jiráskově čtvrti. Z roznesených 530 anketních lístků jsme obdrželi 55 vyplněných. Je to málo, ale po zkušenostech z minulých akcí spolku víme, že zájem o věci veřejné je mezi obyvateli Jiráskovy čtvrti malý. Současně je to pro nás upozornění na nutnost přesněji formulovat otázky, protože některým řada z Vás nerozuměla. A rovněž všemi nebylo pochopeno, že náš námět na studii má být podnětem k hledání budoucí podoby naší čtvrti, protože nic takového neexistuje.

Pokračování textu Jednosměrky v Jiráskově čtvrti – vyhodnocení ankety

Vánoce začínají v Komunitním centru Údolní

a jeho pracovníci připravili pro zájemce dvě akce:

Vánoční tvoření

V pátek 25. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin vás zvou na vánoční tvoření. Budeme vyrábět adventní věnec bez svíček, které poslouží jako dekorace na stůl nebo k pověšení na dveře. Budeme pracovat s přírodninami, ale i drobnými vánočními dekoracemi. Příspěvek za materiál pro seniory je 50,- Kč a pro veřejnost 100,- Kč.

Pokračování textu Vánoce začínají v Komunitním centru Údolní

Plynovod a přípojky – harmonogram prací

Práce zahrnují činnosti od zemních prací, tedy především výkopů pro potrubí, až po uvedení povrchů do původního stavu. Vlastníků se dotkne omezení zahájené odstávkou v dodávce plynu a ukončené napuštěním potrubí a odvzdušněním. V následujícím přehledu najdete dva údaje, 1. celkovou dobu, 2. období, kdy budete bez plynu a určitě bude nutná Vaše přítomnost. Počítejte raději s určitou rezervou, postup prací už zpozdila havárie domu v Údolní ulici a další nečekaná zdržení nelze vyloučit. Dopis od PPD, který Vám bude doručený 1 měsíc před zahájením prací, termíny zpřesní.

Pokračování textu Plynovod a přípojky – harmonogram prací

Petice proti zřízení modrých zón v Jiráskově čtvrti – zkušenosti

Ráno 5.11.2021 jsem si nechal v podatelně úřadu MČ Praha 4 potvrdit převzetí petice. Ukázalo se, že díky internímu předpisu musí nejprve stížnosti a petice projít posouzením Odboru interního auditu a kontroly. Nicméně příslušná pracovnice mi sdělila, že ještě téhož dne adresáti petici obdrží. A odpověď by nám měla přijít do 30 dnů.

Pokračování textu Petice proti zřízení modrých zón v Jiráskově čtvrti – zkušenosti

Adaptace plynovodů v Jiráskově čtvrti

V roce 2018 jsme poprvé zaznamenali práce, související s připravovaným přechodem uličních plynovodních rozvodů z nízkotlakého (NTL) na středotlaký (STL). Pro odběratele plynu se to dotkne tak, že na hranici pozemku, (na vhodném místě v oplocení), jim distributor bude muset zřídit skříň s redukčním ventilem. Ten zajistí snížení tlaku plynu na hodnoty vhodné pro domovní rozvod. K zásahu do domovní přípojky na pozemku odběratele není důvod, ledaže by se zjistilo, že je přípojka v nevyhovujícím technickém stavu.

Pokračování textu Adaptace plynovodů v Jiráskově čtvrti