Očima návštěvníka

Ze zkušenosti víme, že návštěvníci jsou podstatně vnímavějšími pozorovateli než místní obyvatelé. My už řadu zdejších nedostatků nevnímáme. A tak by bylo užitečné, projít naše okolí a zamyslet se nad tím, co jej poškozuje a mohlo by se odstranit buď přičiněním vlastníků dotčených nemovitostí, nebo s pomocí MČ Praha 4. Jako příklad uvádíme odpudivý stav přístřešku na zastávce autobusů Psohlavců. Místo mnoha slov v těchto případech poslouží fotografie. Když projevíte zájem, pokusíme se Vaše náměty sumarizovat a u MČ Praha 4 prosadit.