Nebezpečí na zastávce Psohlavců

13.3.2023 jsme upozornili Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, na nebezpečnou situaci na zastávce Psohlavců v Údolní ulici, Praha 4 – Braník. Nad přístřešek zasahuje nakloněná borovice, její pád by mohl ohrozit nejen přístřešek, ale případně čekající cestující i autobus.

Následující den jsme obdrželi odpověď:

Úřad městské části Praha 4

Věc: Oznámení o havarijním stavu stromu ohrožujícího bezpečnost, zdraví i život osob i cestujících na zastávce autobusu Psohlavců, Praha 4

Vážení, předávám Vám k přímému vyřízení podnět občana ČJ: 202303767 ze dne 11.03.2023 11:49 :

Majitelem pozemku 394/1 Hodkovičky je dle KN paní Kadlecová Eva. Naše společnost nemůže řešit závady v majetku cizího vlastníka. Žádám Vás proto o okamžité opatření tak, aby byla zajištěna ochrana osob, kterým by v případě očekávaného pádu stromu hrozil úraz nebo smrt. V tomto extrémním případě bych velmi doporučil věc neprodleně konzultovat s Hasičským záchranným sborem, protože tuto situaci považuji za opravdu mimořádně vážnou. A HZS má oprávnění ze zákona vstupovat na cizí pozemky a tam provádět technické práce k ochraně života a zdraví obyvatel. Písemná výzva majitelce pozemku, + další nějaké její možné vedlejší kroky, by celou věc mohly neúměrně protáhnout.

Celou věc Vám tedy tímto přímo předávám k přímému vyřízení. Děkuji předem za urgentní zajištění této havarijní situace. Odpověď nežádám. Prosím pouze, aby byl průběžně i o výsledku Vaší akce informován vážený pan ing. Jiří Fiala jako autor podnětu (v kopii e-mailu), kterému tímto velmi děkuji za jeho všímavost a oceňuji jeho zájem o bezpečí na veřejných prostranstvích, což v dnešní době vůbec nebývá obvyklé.

Děkuji, s pozdravem

Michal Roček
technický pracovník

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
200480 – odd. Ekonomická podpora a koordinace
e-mail RocekM@dpp.cz
www.dpp.cz