Dotčený účastník územního a stavebního řízení

Pokud zjistíte, že se ve Vašem sousedství chystá nějaký stavební záměr, měli byste postupovat následovně:

Jako dotčený účastník výstavby, zpravidla vlastník nemovitosti sousedící se staveništěm, stranou, rohem či přes ulici, vždy se přihlásit do územního řízení a uplatnit tam kvalifikovaně zpracované námitky proti stavbě. Nečekat na vyzvání stavebním úřadem k uplatnění námitek. V lepším případě na ně pak budete mít 15 dnů. To je velmi málo času na zpracování podložené argumentace, případně na spolupráci se specializovaným právníkem. To znamená v okamžiku, kdy zjistíte, že se něco nebezpečného připravuje, přihlásit se jako dotčený účastník na úřadě a vyžádat si příslušný spis. Od jeho založená máte právo do něj nahlížet. Podstatně dříve, než bude územní či stavební řízení zahájeno, budete vědět, na co se máte připravit.

Ke zmíněným řízením se můžete přihlásit i v případě, že přímo s pozemkem, na němž se má výstavba uskutečnit, nesousedíte, ale cítíte se stavbou ohroženi. Stavební úřad Vás sice bude přesvědčovat, že se Vás to už netýká, judikáty nejvyššího správního soudu však připouštějí účast při vzdálenosti až 500m od stavby. Čím jste stavbě blíže, tím větší máte šanci s námitkami uspět.

Doporučujeme si spis ofotografovat. Je to veřejná listina, máte na to právo. Stavební úřad na MČ4 Vás poučí, že nesmíte fotografovat výkresy půdorysů. Ověřili jsme u právníků, že to není pravda. Naopak, půdorysy je potřeba mít ofotografované a archivované, abyste měli v ruce důkaz, k čemu bylo vydáno příslušné rozhodnutí. Stavebníci někdy záměrně doloží žádost nekonfliktními výkresy, aby v průběhu stavby požadovali její změnu na něco, co byste nepřipustili. A určitě je potřeba na žádost o změnu v průběhu stavby reagovat.

Podstatné je, uplatnit co nejvíce námitek v územním řízení. K dodatečným námitkám úřad, případně soud, přihlíží jen v případě, že došlo k zásadní změně v podání. Ve stavebním řízení pak uplatnit námitky k těm skutečnostem, které nebyly zjistitelné pro menší hloubku zpracování dokumentace předkládané k územnímu řízení.

K řízení je možné se přihlásit i dodatečně jako „opomenutý účastník“. Zde záleží na správné formulaci žádosti, (stavební úřad využije každé formální chyby, aby se s ní nezabýval), a dostatečně silných argumentech pro účast. Zpravidla bude nutná spolupráce s právníkem.

O tom, co se ve Vašem okolí chystá, se můžete dozvědět, když pravidelně sledujete úřední desku MČ Praha 4. (Ale zveřejněním už běží 15ti denní lhůta pro uplatnění účasti a námitek). Pokud Vám to připadá složité, zde je jednoduchý návod:
– otevřete Elektronickou úřední desku Prahy 4 (eDeska)
– v rámečku kategorie kliknete na:
   – Oznámení o zahájení řízení podle stavebního zákona
   – Rozhodnutí o povolení či zamítnutí stavby
   – Oznámení (různá) – výjimečně se tam může něco objevit, ale pro jistotu
   – Veřejná vyhláška – výjimečně se tam může něco objevit, ale pro jistotu
– výběr potvrďte kliknutím na tlačítko „Vyhledat“;
– plné znění dokumentu získáte po kliknutí ve sloupci „Dokument“.

Zjistíte, že se Vás věc týká a nevíte si rady. Pošlete zprávu na e-mailovou adresu spolku, nabízíme Vám následující pomoc:
– poradíme Vám nutné kroky,
– prohlédneme s Vámi dokumentaci, kterou jste získali,
– můžeme poskytnout předlohy podání, pokud by byly pro Váš případ použitelné,
– doporučíme Vám právníky, s nimiž máme pozitivní zkušenost.