Metropolitní plán

Zásadní koncepční materiál, který má nahradit současný Územní plán hl.m. Prahy, byl zveřejněný na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Na začátku roku 2018 a v polovině dubna byl předán pořizovateli k projednání podle §50 stavebního zákona. Od té doby měly městské části, spolky i jednotlivci příležitost podat k němu své připomínky.

Náš spolek vypracoval připomínky k lokalitě Jiráskova čtvrť a dalším čtyřem lokalitám, s nimiž naše čtvrť bezprostředně sousedí. Připomínky v požadovaném termínu jsme zaslali MČ Praha 4. MČ některé z nich převzala do svého, velice podrobného a fundovaně zpracovaného materiálu. Protože se domníváme, že i ty připomínky, které nebyly MČ Praha 4 zahrnuty do jejího souborneho stanoviska, mají své opodstatnění, podali jsme je ještě jednou jménem spolku přímo na Magistrát hl.m.Prahy

Nezabývali jsme se sousedními Hodkovičkami, protože víme, že pro ně připomínky vypracoval velice podrobně sousední spolek „Přátelské Lysiny“, obdobně to bylo i s lokalitou sídliště Novodvorská.

Je otázkou, jak budou vypadat další osudy Metropolitního plánu po výměně zastupitelů jak na MČ, tak na magistrátu. Předpokládáme, že časem nějaká reakce na naše připomínky přijde a bude příležitost na ni odpovědět. Zatím zveřejňujeme naše připomínky na těchto stránkách, abyste se s nimi mohli seznámit a posoudit naši práci.


132 Ve Studeném
172 Branické nádraží
353 Jiráskova čtvrť
874 U Branického pivovaru
875 Velký Háj