Ohrožená místa

V současné době evidujeme nebezpečné stavební záměry, (často zcela devastujici charakter zastavby), v Jiráskově čtvrti na těchto adresách:

1. Na Výstupu 1578/10

Přestavba rodinného domu na kapacitní bytový dům, (dokonce s dalším domem v prostoru zahrady). Zatím nepovoleno, stávající vlastník nemovitost prodává i s projektem na výše uvedenou přestavbu.

2. Nad Branickým pivovarem 98/8

Na černo rozestavěná přestavba rodinného domu na kapacitní bytový dům. Stavba je po 6 letech zastavena, od roku 2014 probíhá řízení o odstranění černé stavby.

3. Ohnivcova 661/26 (Lucerna)

Na černo rozestavěná přestavba rodinného domu na kapacitní bytový dům. Přestavba odmítnuta komisí pro výstavbu, stanoviskem OKAS a rozhodnutím Odboru stavebního. Na základě rozhodnutí o odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy vydal Odbor stavební dodatečné povolení stavby. Proti tomu se nikdo neodvolal, tj ani MČP4. Za pozornost stojí argumentace jak Magistrátu, tak Odboru stavebního. Stavba rychle pokračuje.

4. Ohnivcova bez č.p./11, č.kat. 2273

Nedostavěný bytový dům, několik roků nabízený k prodeji.

5. Táhlá 1809/1 (ZŠ U vrbiček)

Na černo provozovaná základní škola, která zahájila činnost k 2.9.2018 v rodinném domě. Oddělení státního dozoru na základě kontrolní prohlídky ze dne 27.11.2018 vydalo výzvu ke zjednání nápravy, aby byla stavba užívána ke schválenému účelu, tedy jako rodinný dům.

6. Talafúsova, (pozemek na rohu s Ohnivcovou)

Snaha prosadit výstavbu bytového objektu na malém pozemku, původně zahrnutém do terénních a sadových úprav sousedních družstevních domů.

7. Věkova 1072/12

Přestavba rodinného domu na kapacitní bytový dům. Řízení o odstranění stavby i o územním rozhodnutí zatím zastaveno.

8. Věkova 1653/16

Rodinný dům, prodaný na konci roku 2018, hodlá nový majitel pravděpodobně přestavět na bytový dům s 5-ti byty. Nový majitel si zjišťoval názor Oddělení informací o území Magistrátu hl. m. Prahy, kde mu sdělili, že proti „viladomu“, výškově odpovídajícímu sousedním družstevním domům, nebudou mít námitky.

9. Věkova 618/38

Rodinný dům, který realitní kancelář nabízí zájemcům k přestavbě na bytový dům.