Petice za zachování Jiráskovy čtvrti jako zahradního města

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My,  níže podepsaní občané  Jiráskovy čtvrti, se cítíme ohroženi stále častější snahou developerů zde stavět na místě rodinných domů kapacitní bytové domy. Zásadně s tím nesouhlasíme, a proto prostřednictvím této petice žádáme starostu a zastupitele MČ Praha 4, aby se za nás postavili a na naši obranu cestou novely přílohy č. 2 ad a) k  usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 9Z-56/2012, ze dne 7.6.2012 učinili tato opatření:

a) Na území Jiráskovy čtvrti povolovat pouze stavby samostatně stojících rodinných domů, podmíněné dodržením limitů, odpovídajících původnímu charakteru zástavby.

b) Pro lokalitu vymezenou ulicemi Věkova, Psohlavců, Vavřenova, Údolní, Na výstupu stanovit:
– zastavěnou plochu nadzemní části max. 30% pro novostavby a přístavby na stavební parcele do 500 m2 (nebo ve stopě rozsahu původní zástavby)
– zastavěnou plochu nadzemní části max. 20% pro novostavby a přístavby na stavební parcele nad 500 m2 (nebo ve stopě rozsahu původní zástavby)
tzn. narovnat limity zastavěné plochy této lokality s ostatními lokalitami rodinných domů, stanovené v příloze č. 2 k  usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 9Z-56/2012, ze dne 7.6.2012.

c) Zákazem výstavby kapacitních domů zabránit dalšímu nárůstu dopravní zátěže zdejších ulic a nárůstu počtů parkujících vozidel.

d) Zřídit ve vybraných oblastech lokality obytnou zónu, tedy zastavěnou oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.

Děkujeme

Za petiční výbor:

mluvčí:
Petr Doležal, ml. , Nad branickým pivovarem 446/6, 147 00 Praha 4 – Braník

členové výboru:
MUDr. Anna Čecháková, Na výstupu 246/6, 147 00 Praha 4 – Braník
Ing. Eva Lačňáková, Kamenitá 304/3, 147 00 Praha 4 – Braník
Ing. Jiří Fiala, Věkova 1516/14, 147 00 Praha 4 – Braník
Ing. Petr Trauške, Věkova 1690/10, 147 00 Praha 4 – Braník

Přílohy:

1. Zdůvodnění uvedených požadavků
2. Současný stav parkování v ulicích Jiráskovy čtvrti (fotografie)
3. Listina základních práv a svobod, čl. 18
4. Zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
5. Podpisový arch k petici č. 1-8


Výsledky