Jednosměrky v Jiráskově čtvrti – veřejná schůze

Vozovky a chodníky v Jiráskově čtvrti jsou v ubohém stavu. Zaplácnutí největších děr není řešení. Vypracovali jsme proto „Námět na studii dopravy“, kde shrnujeme vše, o čem se domníváme, že by Jiráskově čtvrti mohlo pomoci.

Stručně:

 • odstranit nebezpečná místa pro řidiče i chodce, (evidujeme u nás 68 dopravních nehod)
 • upravit nevyhovující šířky vozovek, aby se auta mohla bezpečně míjet,
 • upravit křižovatky a doplnit přechody na Vavřenově, Údolní a Psohlavců,
 • doplnit chybějící chodníky, zrekonstruovat ty nevyhovující,
 • navýšit počet parkovacích stání tak, aby zaparkovaná auta neomezovala chodce,
 • snižovat přehřívání ulic vhodnou volbou materiálu pro vozovky a chodníky,
 • zajistit, aby na našem území pokud možno zůstávala stále vzácnější srážková voda,
 • na vhodných místech doplnit trávníky a vysázet stromy.

Navýšit počet parkovacích stání a současně řešit problémy chodců není možné při dnešním uspořádání ulic. Přicházíme proto s návrhem na zjednosměrnění části ulic v Jiráskově čtvrti. Jak je to myšleno, najdete na našich webových stránkách www.jiraskovactvrt.cz. pod heslem „Pilotní projekt – námět na studii dopravy“.

Samozřejmě počítáme s tím, že jednání o „Námětu na studii dopravy“ s úřady bude předcházet diskuse s Vámi, našimi sousedy. Zveme Vás proto na veřejnou schůzi, která se bude konat dne 8.6.2023 od 19:00 hod. v Komunitním centru Údolní, Údolní 1147/106.

Na veřejné schůzi Vás s námětem a dalšími záměry podrobně seznámíme, zodpovíme dotazy a požádáme o zaslání připomínek do ankety, která by měla dát odpověď na to, zda o naši iniciativu stojíte a jak by se měl záměr změnit a vylepšit. Své názory nám můžete poslat už teď na adresu „spolek@jiraskovactvrt.cz“.

Na stejnou adresu zašlete, prosím, sdělení, zda se schůze zúčastníte, abychom zajistili dostatek židlí.

Za kolektiv autorů

Ing. Jiří Fiala, aut. ing.

Anketa – Studie dopravy v Jiráskově čtvrti

Na druhé straně anketního listu najdete otázky k projednávanému tématu. K vyjádření Vašeho názoru stačí zapsat X v příslušném okénku. Anketa je anonymní, ale budeme rádi, pokud jméno a kontakt uvedete. Anketní lístky vhoďte, prosím, do 20.6.2023 do některé z uvedených schránek:

 • Kamenitá 304/3, (Lačňákovi)
 • Na výstupu 1651/8, (Čechákovi)
 • Ohnivcova 4a (Anketa)
 • Ohnivcova 483/62, (Svobodovi)
 • Psohlavců 1210/38, (Huškovi)
 • Psohlavců 694/60, (Chmelířovi)
 • Psohlavců 300/13, (Urbanovi)
 • Psohlavců 1254/29a, (Pilíkovi)
 • Věkova 1516/14, (adresa spolku, Fialovi)
 • Věkova 1613/33, (Schmiedhuberovi)
 • Údolní 1751/41, (Řezníčkovi)