Jednosměrky v Jiráskově čtvrti – vyhodnocení ankety

Vážené sousedky a sousedé,

posíláme Vám výsledky ankety k dopravní bezpečnosti a úpravám veřejných prostranství v Jiráskově čtvrti. Z roznesených 530 anketních lístků jsme obdrželi 55 vyplněných. Je to málo, ale po zkušenostech z minulých akcí spolku víme, že zájem o věci veřejné je mezi obyvateli Jiráskovy čtvrti malý. Současně je to pro nás upozornění na nutnost přesněji formulovat otázky, protože některým řada z Vás nerozuměla. A rovněž všemi nebylo pochopeno, že náš námět na studii má být podnětem k hledání budoucí podoby naší čtvrti, protože nic takového neexistuje.

K některým nedorozuměním by nedošlo, pokud byste si mohli prohlédnout naše náměty na uspořádání ulic v dostatečném zvětšení. Víme, že v použitém formátu nejsou dostatečně ostré a příště se pokusíme najít vhodnější způsob zobrazení.

Také víme, že by srozumitelnosti prospěly zákresy námětů do fotografií z jednotlivých míst čtvrti. Pro takovou práci nemáme potřebné vybavení. Bohužel několik sousedů architektů, kteří bydlí v Jiráskově čtvrti, nebylo ochotno pomoci.

Ty z Vás, kdo znervózněli, protože situaci pochopili tak, že k nám zítra dorazí bagry, můžeme uklidnit. Od studie vede k zahájení stavebních prací dlouhá cesta. O potřebě zabývat se našimi problémy je nutné především přesvědčit naše zastupitele, pracovníky Úřadu městské části Praha 4 a Magistrátu hl.m. Prahy. Pokud by se to podařilo, museli by studii vypracovat projektanti specialisté. Správně by měla být před schválením předložena znovu Vám, občanům Jiráskovy čtvrti k připomínkám. A teprve potom by následovalo zařazení do plánu prací městské části, vypracování podrobné stavební dokumentace, stavební řízení a výběr dodavatele. To by trvalo roky. Studie je od toho, aby úřad věděl, co vše je u nás potřeba napravit a vylepšit a nevydal nějaká dílčí povolení ke stavebním zásahům, které by zkomplikovaly, nebo znemožnily cestu k optimálnímu výsledku.

Pro spolek Jiráskova čtvrť vyplývá z ankety zásadní sdělení. Velká většina respondentů je nespokojená se stavem našich ulic a křižovatek. Proto po prázdninách zahájíme jednání s úřady a budeme požadovat vypracování studie na podkladu našeho námětu. K němu budeme přikládat vyhodnocení ankety a ponecháme na odbornících, aby posoudili, jak s Vašimi připomínkami naloží.

Řada z nich se týká zanedbaného stavu vozovek, chodníků a schodišť, problémů kolem stanovišť kontejnerů atd. K řešení nedostatků v poskytování služeb a běžné údržbě studie není určená. Ale upozorníme na ně odpovědné pracovníky a budeme požadovat nápravu.

Je škoda, že větší zájem neprojevili zástupci mladší generace. Především jim by měly úpravy v naší čtvrti zpříjemnit život. Oni by měli upozornit na své potřeby a představy, protože jejich životní styl bude odlišný od nás, seniorů. Typická otázka zní: budete mít zájem o setkávání se sousedy, a je tedy důvod k tomu vytvořit podmínky, nebo vaším společníkem bude virtuální realita?

Děkujeme všem, komu není lhostejná budoucnost Jiráskovy čtvrti a přispěli svými podněty na veřejné schůzi nebo v anketě. A prosíme Vás, abyste upozornili na její výsledky sousedy, kteří nemohou sledovat naše internetové stránky a dostávat od nás zprávy mailem. Zejména děkujeme těm z Vás, kdo projevili ochotu s námi spolupracovat. Na začátku září Vás k tomu pozveme na schůzku.

Za kolektiv autorů a spolupracovníků Ing. Jiří Fiala