Petice proti zřízení modrých zón v Jiráskově čtvrti – zkušenosti

Ráno 5.11.2021 jsem si nechal v podatelně úřadu MČ Praha 4 potvrdit převzetí petice. Ukázalo se, že díky internímu předpisu musí nejprve stížnosti a petice projít posouzením Odboru interního auditu a kontroly. Nicméně příslušná pracovnice mi sdělila, že ještě téhož dne adresáti petici obdrží. A odpověď by nám měla přijít do 30 dnů.

Z šíření petice a získávání podpisových archů jsme získali několik zkušeností pro podobné příští akce:

  1. Ve čtvrti, kde vysoké procento tvoří dříve narození obyvatelé, překvapil zájem o elektronickou formu petice. Do schránek rodinných domů a na nástěnky domů bytových domů jsme rozdali 350 listů s peticí a 220 podpisových archů. Těch se vrátilo 62 s celkem 308 podpisy, elektronicky se připojilo dalších 102 petentů, takže petici podpořilo 410 občanů.
  2. Text petice neumíme napsat tak, aby mu všichni rozuměli. Řada občanů se domnívala, že peticí se řeší pouze modré zóny. Nepochopila, že nemáme nic proti zjednání pořádku na našich ulicích, jen důrazně požadujeme, aby úřad nejdříve dal do pořádku veřejná prostranství v naší čtvrti, (doplnil chodníky, vyznačil přechody a parkovací stání, rozšířil silnice tak, aby se tam mohla protijedoucí auta vyhnout, odstranil překážky, které brání v rozhledu chodců i motoristů) a místo záplatování je uvedl do dobrého technického stavu.
    Nevíme, co tomu brání, úřad na to upozorňujeme od roku 2018! Naposled jsme kritická místa procházeli 24.1.2020 s radními, Tomášem Hrdinkou, RNDr., Ph.D. (ANO), pro životní prostředí, a Patrikem Opou, MBA, (ODS), pro územní rozvoj a výstavbu. Souhlasili s tím, že je potřeba závady odstranit, ale nic od té doby neudělali. Že to udělat jde, se můžete přesvědčit v sousedních Kunraticích. Včetně dobře vyřešených opatření pro bezpečnost chodců i motoristů na velmi frekventované ulici „K Libuši“, po níž navíc jezdí autobusy MHD. Je tam pořádek i bez modrých zón.
  3. Text petice neumíme napsat tak, aby jej všichni dočetli až do konce. Několikrát jsme dostávali dotazy, na které v textu byla odpověď. Třeba na termín. Ačkoliv jsme uvedli, že archy i elektronické podpisy je nutné odevzdat nejpozději 2.11., poslední zájemce o účast se přihlásil 4.11. ve 22:30. Ztratili jsme tak odhadem 10 hlasů. Jistě k tomu přispěla informace z úřadu, který uváděl termín pro podání 5.11. Ale sousedé si neuvědomili, že zkompletovat výsledky tak, aby to z formálních důvodů nemohl úřad odmítnout, vyžaduje řadu hodin práce.
  4. Velmi se lišil přístup obyvatel bytových domů. V několika nemáme přes snahu z minulých akcí žádný spolehlivý kontakt. Zkoušeli jsme to namátkově, naráželi jsme na nechuť, v několika případech i obavy nájemníků, kteří zde evidentně bydlí na černo. Dát petice do panelových domů podél ulice Psohlavců, od křižovatky s Věkovou po Vavřenovu, jsme se už ani nepokoušeli. Tam se obyvatelé cítí součástí sídliště Novodvorská, problémy Jiráskovy čtvrti je nezajímají. Jenže jejich automobily nám komplikují život! Na druhé straně jsme našli ochotné spolupracovníky v bývalých družstevních domech v centru čtvrti. Těm moc děkujeme!
  5. Ty, kdo se k petici nepřipojili, je možné rozdělit do dvou skupin. V početnější převládá totální nezájem o věci veřejné a lhostejnost k budoucnosti Jiráskovy čtvrti. Také skepse, že je peticí možné na Praze 4 něčeho dosáhnout. Ta menší zřízení modrých zón podporuje. A má pro to dobré důvody. Především jí vadí, že řada sousedů je líná odstavit auta na svých pozemcích a nechávají je na ulicích. V některých místech je pak obtížné projíždět, nebo se dostat do vlastní garáže. Vadí i množství podnikatelských automobilů na ulicích, zejména pokud rozměrné dodávkové vozy parkují na hranici křižovatek a brání v rozhledu.
  6. I naši petici ovlivnil covid-19. Připojilo by se k ní podstatně víc obyvatel, pokud bychom mohli mluvit se sousedy osobně, případně uspořádat k petici veřejná jednání. To jsme si za situace, kdy přibývá nakažených, netroufli.

Děkujeme všem, kdo nejsou k osudu Jiráskovy čtvrti lhostejní, podpořili nás a pomohli.

Mluvčí petičního výboru
Ing. Jiří Fiala