Z historie Jiráskovy čtvrti

Tuto rubriku jsme zařadili, protože se domníváme, že stoleté výročí by si kromě Československé republiky měla připomenout i Jiráskova čtvrť. Její historie je nepochybně starší. Z regulačního plánu, zpracovaného v roce 1922, lze vyčíst, že ještě nebylo dokončeno rozparcelování čtvrti, přesto zde stála už řada rodinných domů. Stavět se začalo nejprve v oblasti nad Branickým pivovarem a podél západní části ulice Údolní. A vznik republiky nepochybně stavební ruch ještě více podnítil. Do roku 1938, kdy válka stavění zbrzdila, už stálo 60% z plánovaných cca 170 domů.

Bylo by zajímavé dozvědět se něco o prvních obyvatelích, o životě ve vznikající vilové čtvrti. O tom, jak dojížděli do práce, kam chodili do školy, nakupovat, do hospody, za zábavou a rekreací. Jestli tu tehdy probíhal nějaký společenský život, kdo byli jeho organizátoři a s čím přicházeli. O prvních stavitelích a jejich osudech. O tom, jak se čtvrť v průběhu času měnila a co před padesáti léty provázelo výstavbu družstevních domů.

Stavební historie je zajímavá, v jejím pozadí však stojí konkrétní lidé a jejich osudy. Bylo toho hodně, co zde za sto let zažili. Neměli bychom na ně zapomenout.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o chvíli zamyšlení, zda někde nemáte založené materiály, které byste mohli pro historii Jiráskovy čtvrti poskytnout. Případně o sepsání vlastních vzpomínek a zapůjčení fotografií či informací, které by ji obohatily. Pokud by se Vás přispěvatelů našlo více, určitě bychom uvítali, kdybyste nám pomohli s utříděním a redakcí materiálů a s jejich úpravou pro zveřejnění v této rubrice.

O rubriku se bude starat naše členka a místní rodačka, MUDr. Anna Čecháková. Budeme rádi, když se s ní o své vzpomínky podělíte, tak jako to už několik prvních sousedů udělalo.


50 let našeho domu (poskytl pan ing. Miroslav Hušek)