Plynovod a přípojky – harmonogram prací

Práce zahrnují činnosti od zemních prací, tedy především výkopů pro potrubí, až po uvedení povrchů do původního stavu. Vlastníků se dotkne omezení zahájené odstávkou v dodávce plynu a ukončené napuštěním potrubí a odvzdušněním. V následujícím přehledu najdete dva údaje, 1. celkovou dobu, 2. období, kdy budete bez plynu a určitě bude nutná Vaše přítomnost. Počítejte raději s určitou rezervou, postup prací už zpozdila havárie domu v Údolní ulici a další nečekaná zdržení nelze vyloučit. Dopis od PPD, který Vám bude doručený 1 měsíc před zahájením prací, termíny zpřesní.

Etapa (ulice): termín 1: termín 2:
1. Údolní (č.p. 1751/41 – č.p. 1456/65) 25.5.-10.6. 30.5.-3.6.
2. Aksamitova (Údolní – Ohnivcova) 1.6.-16.6. 6.6.-10.6.
3. Ohnivcova (Aksamitova č.p. 1053/3 – Ohnivcova č.p. 1109/28) 1.6.-16.6. 6.6.-10.6.
4. Ohnivcova (č.p. 1641/22 – č.p. 1109/28) 17.6.-1.7. 20.6.-24.6.
5. Ohnivcova (č.p. 445/14 – č.p. 1641/22) 7.7.-22.7. 11.7.-15.7.
6. Ohnivcova (č.p. 322/8 – č.p. 445/14) 20.7.-5.8. 25.7.-29.7.
7. Ohnivcova (č.p. 322/8 – č.p. 787/4) 27.7.-12.8. 1.8.-5.8.
8. Psohlavců (Ohnivcova – Na Výstupu) 10.8-25.8. 15.8.-19.8.
9. Údolní (č.p. 280/15 – 1687/29; Na Výstupu č.p. 1400/4; Psohlavců č.p. 1820/1a) 10.8.-25.8 15.8.-19.8.
10. Na Výstupu (č.p. 246/6 – 463/14) 31.8.-14.9. 5.9.-7.9.
11. Nad Branickým pivovarem (Na Výstupu – Kamenitá) 2.9.-16.9. 7.9.-9.9.
12. Nad Branickým pivovarem (č.p. 361/12 -Kamenitá) 7.9.-21.9. 12.9.-14.9.
13. Kamenitá (Nad Branickým pivovarem – Táhlá) 9.9-23.9. 14.9.-16.9.
14. Táhlá (č.p. 492/4 – č.p. 497/11) 14.9.-30.9. 19.9.-21.9.

Ulice Aksamitova (Ohnivcova-Psohlavců), Psohlavců (Ohnivcova-Vavřenova), Talafúsova, a Věkova jsou v plánu na rok 2023. V neuváděné části ulice Ohnivcova a v Poberově už proběhly.

Podklady:

Za podklady a vysvětlení k nim děkujeme Ing. Petrovi Vaclíkovi z odboru řízení investic PPD, a.s., 2.6.2022.

Ing. Jiří Fiala