Adaptace plynovodů v Jiráskově čtvrti

V roce 2018 jsme poprvé zaznamenali práce, související s připravovaným přechodem uličních plynovodních rozvodů z nízkotlakého (NTL) na středotlaký (STL). Pro odběratele plynu se to dotkne tak, že na hranici pozemku, (na vhodném místě v oplocení), jim distributor bude muset zřídit skříň s redukčním ventilem. Ten zajistí snížení tlaku plynu na hodnoty vhodné pro domovní rozvod. K zásahu do domovní přípojky na pozemku odběratele není důvod, ledaže by se zjistilo, že je přípojka v nevyhovujícím technickém stavu.

Původní termíny realizace byly optimistické, dnes už mělo být hotovo. Proto jsme požádali projektanta akce, ing. Jaromíra Štoska z firmy AQUA PROCON s.r.o. o informaci, s jakými termíny distributor v současné době počítá. 10.11.2021 jsme obdrželi následující odpověď:

„COVID-19 resp. jeho dopad se bohužel nevyhnul realizaci plynovodních akcí ani jejich projektové a předprojektové přípravě.
V příštím roce (r. 2022) bude realizována rekonstrukce plynovodních řadů v ulicích Vavřenova, Ohnivcova, Údolní.
Pokud se podaří zajistit potřebné souhlasy a vyjádření, akce rekonstrukce plynovodních řadů NTL na STL v ulicích Psohlavců – Věkova, by měla v dalším roce (tj. v roce 2023) navazovat. Nicméně, konečné rozhodnutí v podobě zařazení do plánu realizací na daný rok je věcí PPD.
Činíme kroky k zajištění potřebných vyjádření. Obracíme se tak i na jednotlivé vlastníky stran jejich souhlasů.“