Petice proti zřízení modrých zón v Jiráskově čtvrti

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Jiráskovy čtvrti, požadujeme, aby nebyly na území Jiráskovy čtvrti zřízeny modré zóny. Poškodí nás tím, že:

 • znemožní normální návštěvy našich příbuzných a přátel,
 • odradí řemeslníky, aby k nám jezdili dělat nutné opravy a úpravy,
 • odradí sociální služby, aby sem jezdily pomáhat seniorům.

Odmítáme mrhání veřejnými prostředky, neboť záměr na jejich zřízení zcela ignoruje, že zde jsou:

 • zcela zdevastované povrchy silnic na většině území,
 • úseky nezkolaudovaných a v katastru nezanesených silnic,
 • úseky s nevyhovující šířkou silnic,
 • chybí chodníky na 50% délky ulic,
 • chybí jakákoliv koncepce parkování automobilů,
 • chybí jakákoliv koncepce řešení dopravně bezpečnostních opatření,
 • chybí jakákoliv představa o dotvoření veřejných prostranství,
 • chybí jakákoliv představa o úpravě stanovišť kontejnerů,
 • chybí jakákoliv koncepce opatření proti vzniku tepelného ostrova a zadržování vody,
 • chybí jakákoliv představa o podobě, k níž by měla Jiráskova čtvrť směřovat.

V Jiráskově čtvrti neparkují řidiči přijíždějící za prací do Prahy. Placení za možnost parkovat v modré zóně jsou vyhozené peníze, protože volné parkovací místo v docházkové vzdálenosti od bydliště plátcům nezaručí!

Před jakýmkoli jednáním o modrých zónách požadujeme zpracování územně plánovací dokumentace, která by koncepčně řešila všechny uvedené nedostatky společně s posouzením přípustnosti stavebních zásahů ve stabilizovaném území s charakterem zahradního města. A odstranění nedostatků!!!

Za petiční výbor:

mluvčí: Spolek Jiráskova čtvrť, z.s., reprezentovaný jeho jednateli:

MUDr. Anna Čecháková, Na výstupu 246/6, 147 00 Praha 4 – Braník
Petr Doležal, ml., Nad branickým pivovarem 446/6, 147 00 Praha 4 – Braník
Ing. Eva Lačňáková, Kamenitá 304/3, 147 00 Praha 4 – Braník
Ing. Jiří Fiala, Věkova 1516/14, 147 00 Praha 4 – Braník
Ing. Petr Trauške, Věkova 1690/10, 147 00 Praha 4 – Braník

Přílohy:

 1. Listina základních práv a svobod, čl. 18
 2. Zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Další důvody proti zřízení modrých zón

Postup pro účastníky petice

Zkušenosti