Dopravní bezpečnost

Na území Jiráskovy čtvrti je řada míst, kde provedení a stav silnic a chodníků neodpovídá současným požadavkům na bezpečný provoz. Chodníky buď zcela chybí, nebo jsou zanedbané, nevyhovuje šířka vozovky, jsou špatné rozhledové poměry. Většina místních řidičů si je tohoto stavu vědoma a jezdí zde opatrně. Bohužel to neplatí o všech, zejména o těch cizích. Proto jsme přesvědčeni, že je nutné nespoléhat na ohleduplnost řidičů a pozornost chodců a situaci řešit dopravně bezpečnostními opatřeními.

Náš soused a spolupracovník, ing. Tikman, vypracoval pro jednání o nich základní podklad. Plán Jiráskovy čtvrti s vyznačením kolizních míst a s jejich stručným popisem. Můžete se s ním seznámit po kliknutí na odkaz pod tímto textem. Zahájil jednání o možnosti vypracování profesionální dopravně bezpečnostní studie s vedoucím oddělení dopravy Prahy 4, panem Petrem Vlasákem, a hledá pro ni vhodného a finančně dostupného zpracovatele. Pokud již teď máte nějaké návrhy k tomuto tématu, pošlete je na naši e-mailovou adresu. Jinak počítáme s tím, že studii zveřejníme na těchto stránkách a budete tedy mít příležitost se k ní vyjádřit.

Chtěli bychom, aby výsledkem této snahy bylo nejen nějaké okamžité opatření, třeba formou dopravních značek, ale i stavební úprava komunikací na stav, odpovídající současným normám, zahrnující doplnění chodníků a sjednocení jejich povrchů estetickou dlažbou.


Podklad pro jednání o studii dopravy (12.2017)