Petice proti zřízení modrých zón v Jiráskově čtvrti

Úřad městské části Praha 4 zveřejnil na svých stránkách informaci o záměru rozšířit modré zóny na části svého území, kde ještě zřízeny nebyly (MČ Praha 4: Zprávy z Prahy 4 – Zapojte se do přípravy parkovacích zón).

Spolek Jiráskova čtvrť s tímto záměrem nesouhlasí, a proto připravil petici proti zřízení modrých zón v Jiráskově čtvrti v Praze 4. Naše důvody najdou zájemci v textu petice a připojených dokumentech. Pokud se rozhodnou k petici připojit, zvolí si jeden ze dvou způsobů:

  1. tradičně – podpisem petičního archu
  2. elektronicky – vyplněním formuláře na stránkách na serveru Petice.com

Podrobné instrukce pro účastníky petice jsou uvedeny zde.

Veřejná schůze spolku Jiráskova čtvrť

Otevření Komunitního centra Údolní pro veřejnost a zmírnění epidemiologických opatření umožnilo našemu spolku uspořádat dlouho avizovanou veřejnou schůzi. Konala se ve čtvrtek 14.10.2021 za účasti části členů spolku, (ani nám se nemoci nevyhýbají), a 13 občanů z Jiráskovy čtvrti i bližšího okolí, tedy asi čtvrtina pozvaných. Pozvánky jsme rozesílali mailem jmenovitě, přednostně těm, kdo už dříve o účast projevili zájem. Pozvat větší množství sousedů jsme si netroufali, protože jsme byli omezeni kapacitou sálu. Dodáváme – KC Údolní nabízí příjemné a dobře vybavené prostředí pro konání společenských akcí.

Pokračování textu Veřejná schůze spolku Jiráskova čtvrť

Zahušťování = ohrožení kvality života v Jiráskově čtvrti

Budoucnost životního prostředí v Jiráskově čtvrti může zásadně ohrozit současná politika Magistrátu hl. m. Prahy, prosazovaná 1. náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu, panem doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem. Lze ji charakterizovat jeho heslem: „Praha je velká vesnice a s tím je potřeba něco udělat“. Tedy zvýšit hustotu obyvatel na 1 km². Zdůvodňuje se to zpravidla financemi:

  • ekonomičtější využití délky komunikací, inženýrských sítí, veřejné dopravy,
  • nižší náklady na výstavbu, provoz a údržbu na jednoho obyvatele.

Zahustit obytné území lze několika způsoby:

  • výstavba na plochách s jiným původním určením (zpravidla zeleň a plochy pro sport a rekreaci obyvatel),
  • zvyšování stávajících domů,
  • náhrada menších domů kapacitnějšími.

Pokračování textu Zahušťování = ohrožení kvality života v Jiráskově čtvrti

Nebezpečí na křižovatce Vavřenova – Údolní

V těsné blízkosti křižovatky ulic Vavřenova – Údolní se připravuje výstavba dvou kapacitních bytových věžových domů. Přesto, že je záměr z řady důvodů nevhodný, nebezpečný nebo minimálně sporný, vydal k němu Odbor územního rozvoje MHMP souhlasné závazné stanovisko, aniž si nechal formou územní studie prověřit, zda je to vůbec možné.

Pohled spolku Jiráskova čtvrt najdete ve stati Zahušťování sídliště Novodvorská. Za příspěvek architektů, kteří se na výstavbě sídliště Novodvorská podíleli a jako jeho obyvatelé sledovali jeho proměny, nazvaný Sídliště Novodvorská a současná praxe rozvoje Prahy, děkujeme akad. arch. Miladě Vorlové a akad. arch. Josefu Janskému. Jak mohou občané aktivně proti záměrům, které je poškozují, vystupovat, najdete v příloze Obrana proti nežádoucí výstavbě. Tak nebuďte lhostejní a braňte své životní prostředí!

Vážené sousedky a sousedé,

z toho, že v rubrice aktuality dlouho nic nepřibylo, by se mohlo zdát, že spolek Jiráskova čtvrť nevyvíjí žádnou činnost. Opak je pravdou. Jen jednání, která dlouhodobě vedeme v zájmu Jiráskovy čtvrti, nejsou ještě ukončena tak, abychom Vás mohli informovat o jejich výsledku.

Pokračování textu

Schodiště Ohnivcova – Psohlavců

Foto 1 – Původní stav

Po výměně silnoproudých kabelů v Ohnivcově ulici firma Kormak Praha, a.s. obnovila asfaltový povrch „chodníku“ nad schodištěm. Bohužel bez mělké drážky, kterou tam někdo, patrně svépomocně, do původního povrchu vysekal, aby odvedl dešťovou vodu do žlabu lemujícího schodiště a zabránil tak obtížím, které chodcům způsobuje voda tekoucí po schodech (foto 2).

Pokračování textu Schodiště Ohnivcova – Psohlavců

Optické kabely v Jiráskově čtvrti – průzkum zájmu

Jak většinou víte, připojení televizního signálu či internetu prostřednictvím optických kabelů je podstatně kvalitnější, rychlejší a spolehlivější než ostatní způsoby přenosu. Zrychlení by měly přinést i plánované sítě 5G. O domácnostech se v této souvislosti mluví o potenciálu 5G nahradit především jiné bezdrátové technologie stacionárního připojení, tedy hlavně Wi-Fi (ať už starší 2,4 GHz nebo 5 Ghz). A to hlavně proto, že jde (Wi-Fi) o nejméně spolehlivé připojení.

Pokračování textu Optické kabely v Jiráskově čtvrti – průzkum zájmu