Postup pro účastníky petice

Text petice a petiční archy:

  • vhodíme do vašich schránek rodinných domů spolu s jedním podpisovým archem na dům,
  • předáme předsedům bytových družstev a našim spolupracovníkům se žádostí o zveřejnění,
  • pošleme mailem těm z Vás kdo nám poskytli adresu,
  • najdete na stránkách www.jiraskovactvrt.cz

Podepsání petice:

  • na podpisových arších,
  • elektronicky – podpis se nepřipojuje

Sběr anketních lístků (nejzazší termín: 2.11.2021):

  • papírových
  • elektronických – vyplněním formuláře, kliknutím na souhlas.
  1. v domech bytových družstev – podpisové archy vyzvedne u předsedy nebo našeho spolupracovníka zástupce spolku,
  2. pokud bydlíte v rodinných domech, odevzdejte, prosím, archy nejlépe do schránky spolku Věkova 1516/14. Nebo do dalších schránek na adresách našich spolupracovníků, které naleznete na rubové straně petice.