Petice za zachování Jiráskovy čtvrti jako zahradního města – výsledky

Petici jsme podali na Úřad MČ4 nejprve 22.6.2017 se 160 podpisy. Pro velký zájem ještě 11.10.2017 s dalšími 163 podpisy.

Na základě prvního podání jsme byli pozváni na zasedání Komise územního rozvoje a výstavby MČ Praha 4 dne 17.7.2017.

S požadavkem na tzv. narovnání limitů zastavěné plochy této lokality s ostatními lokalitami rodinných domů, stanovených v příloze č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 9Z-56/2012, ze dne 7.6.2012, jsme neuspěli. Vysvětlili nám, že už to není aktuální. Pro stavební úřad není usnesení zastupitelstva závazné, řídí se, (bohužel), pouze platnými zákony a vyhláškami. Usnesení jde nad rámec vyhlášky.

Přesto nepovažujeme petici za zbytečnou. Komise souhlasila s jejím základním požadavkem – aby ve stabilizovaných územích s převažující zástavbou rodinnými domy nová výstavba svébytný charakter lokality maximálně respektovala. Souhlasila i s potřebou zabývat se stoupajícím nebezpečím při automobilovém i pěším provozu na místních komunikacích.

Později jsme se zúčastnili několika dalších jednání komise, (jsou přístupná pro veřejnost), a měli možnost se vyslovit k bodům, kde se projednávaly záměry na stavební činnost v Jiráskově čtvrti a jejím okolí. Můžeme tak potvrdit, že komise na jednání informovala zástupce investora „Lucerny“ o svém zásadním negativním stanovisku k jeho návrhu přestavby a vyzvala ho, aby respektoval původní velikost a architekturu domu.

Jednáním na komisi začalo naše seznamování a navazování kontaktů se zastupiteli, kteří by nás mohli v našich snahách podpořit. S nimi jsme pak projednávali náměty na další kroky a upřesňovali si představu, co je reálně možné dosáhnout. Pro další jednání jsme také připravili a postupně zpřesňovali podklady. Na některé se můžete podívat v rubrice Regulativy pro Jiráskovu čtvrť nebo Dopravní bezpečnost.